HVEM HAR BEHOV FOR VÅRE TJENESTER?

HVA KAN VI TILBY?

Vi kan bistå i bedriften på fast basis, f.eks 1 dag pr. uke, eller vi kan tilby våre tjenester på timebasis. Kurs kan arrangeres internt på bedriften, eller i leide lokaler.

Vi satser på å bli benyttet.
Er dette interessant for din bedrift ?

Vi er til for å hjelpe i Edb-jungelen.
Det er enkelt for oss å komme innom.

EKSEMPLER PÅ KONKRETE OPPDRAG VI UTFØRER:

Tilbake til EDB-Avdelingen Sør's hjemmeside